30 czerwca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 8 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji (Dz.U. z 15 czerwca 2012 r. poz. 675).

Zastąpiło obowiązujące do tej pory rozporządzenie Rady Ministrów z 19 maja 2009 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji (Dz.U. nr 77, poz. 650).

Zmienione przepisy regulują m.in. procedury uzyskiwania poręczenia Skarbu Państwa wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe.

Razem z ustawą z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. nr 79 poz. 484 ze zm.) przepisy te tworzą mechanizm pozwalający instytucji kultury przy organizacji wystawy artystycznej organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zastąpić komercyjne ubezpieczenie gwarancjami państwowymi i przez to odciąża finansowo organizatora wystawy.

Aby skorzystać z tej procedury należy spełnić szereg warunków formalnych.