18 sierpnia 2012 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 lipca 2012 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora odbywa się w drodze konkursu (Dz.U. z 3 sierpnia 2012 r. poz. 889).

Rozporządzenie określa wykaz takich instytucji, wśród których znalazło się:

  • 51 bibliotek,
  • 50 domów i ośrodków kultury, centrów kultury i sztuki,
  • 101 muzeów,
  • 39 galerii, biur wystaw artystycznych oraz ośrodków i centrów sztuki,
  • 27 filharmonii, orkiestr symfonicznych i kameralnych,
  • 14 teatrów operowych i tańca,
  • 8 teatrów muzycznych i operetkowych,
  • 49 teatrów dramatycznych,
  • 25 teatrów lalkowych,
  • 3 inne instytucje kultury, tj. Europejskie Centrum Solidarności, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.