Od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się niektóre przepisy wykonawcze do ustawy o VAT.

Chodzi o przepisy rozporządzeń Ministra Finansów:

    
  • z 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 18 grudnia 2012 r. poz. 1428),
  • z 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 31 grudnia 2012 r. poz. 1550),
  • z 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz.U. z 28 grudnia 2012 r. poz. 1485),
  • z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 11 grudnia 2012 r. poz. 1382).