Od 27 grudnia 2012 r. obowiązują przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy.

W Dz.U. z 12 grudnia 2012 r. pod poz. 1394 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

Określa ono m.in., że spełnienie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach określonych stanowisk stwierdza pracodawca na podstawie:

    
  • dyplomów lub świadectw potwierdzających zdobyte doświadczenie,
  • świadectw lub zaświadczeń dotyczących ukończonych praktyk lub szkoleń,
  • dokumentów potwierdzających dorobek zawodowy oraz
  • świadectw pracy.

Rozporządzenie reguluje także:


  • zasady zaliczania do stażu okresów zatrudnienia,
  • ustalania dorobku zawodowego.