W Dz.U. z 9 stycznia 2013 r. pod poz. 35 opublikowano ustawę z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Część przepisów nowelizacji wchodzi w życie już 1 kwietnia 2013 r. i dotyczą one m.in.:


 • definicji próbek,
 • niektórych przypadków przemieszczenia towarów,
 • definicji działalności gospodarczej dla potrzeb VAT,
 • podatników określonych w art. 17 ustawy o VAT oraz przedstawicieli podatkowych,
 • miejsca świadczenia przy imporcie towarów,
 • składania deklaracji.

Natomiast 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie przepisy dotyczące zagadnień związanych m.in. z:

  
 • powstaniem szczególnego momentu podatkowego,
 • podstawą opodatkowania,
 • odliczaniem podatków,
 • wystawianiem faktur,
 • zwolnieniami podmiotowymi.

Nowelizacja wprowadza też szereg przepisów przejściowych dotyczących czynności pojętych przed wejściem w życie zmienionych przepisów.