Od 7 marca 2013 r. stawka podstawowa odsetek za zwłokę wynosi 11,5%, a obniżona — 8,63%.

Trzeba podkreślić, że odsetki za zwłokę powinien naliczać podmiot, u którego powstała zaległość podatkowa, tj. przede wszystkim podatnik lub płatnik. Oznacza to, że ma on obowiązek powiększenia wpłaty dokonanej z tytułu zaległości podatkowej o kwotę prawidłowo obliczonych, na dzień dokonania wpłaty, odsetek (wyrok NSA z 9 czerwca 2005 r., sygn. akt FSK 2016/04).

Zaległość podatkowa to podatek niezapłacony w terminie płatności, a także niezapłacona w terminie płatności zaliczka na podatek lub rata podatku. Dotyczy to także należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika.

Podstawowa stawka odsetek za zwłokę może zostać obniżona do 75%. Ma to miejsce w razie złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej.

Wysokość stawki odsetek za zwłokę w ostatnich miesiącach [Od dnia / Stawka podstawowa (w %) / Stawka obniżona (w %)]

  • 10.05.2012 / 14,50 / 10,88
  • 08.11.2012 / 14,00 / 10,50
  • 06.12.2012 / 13,50 / 10,13
  • 10.01.2013 / 13,00 / 9,75
  • 07.02.2013 / 12,50 / 9,38
  • 07.03.2013 / 11,50 / 8,63

Co istotne, wspomniana stawka odsetek za zwłokę dotyczy również zaległości w składkach ZUS. Z kolei stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, czyli od 7 marca 2013 r. to 5,75%.