Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązują nowe wzory deklaracji VAT.

W Rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 26 marca 2013 r. poz. 394) opublikowano wzory deklaracji w zakresie VAT, które w nowych wersjach obowiązują z następującymi indeksami: VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5), VAT-8(5), VAT-9M(3).

Trzeba pamiętać, że deklaracje:

    
  • VAT-7 oraz VAT-8 i VAT-9M stosuje się, począwszy od rozliczenia za kwiecień 2013 r. Po raz pierwszy trzeba więc je złożyć najpóźniej 27 maja (25 maja to sobota);
  • VAT-7K i VAT-7D stosuje się, począwszy od rozliczenia za II kwartał 2013 r., czyli pierwszy raz trzeba je złożyć najpóźniej 25 lipca.

W rozporządzeniu wprowadzono też termin stosowania starych deklaracji VAT określonych w załącznikach nr 1–4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towaru od towarów i usług (Dz.U. nr 211, poz. 1333 ze zm.) — w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. Deklaracje w tych wersjach można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r., tj. za grudzień 2013 r. lub czwarty kwartał 2013 r.

Poza tym, opublikowano też Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (Dz.U. z 15 marca 2013 r. poz. 357). Deklarację w tym zakresie składa się na formularzu w wersji VAT-13(1).