W ostatnich Dziennikach Ustaw opublikowano obwieszczenia Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych aktów prawnych.

A zatem w Dz.U.:


  • z 21 marca 2013 r. pod poz. 385 — opublikowano obwieszczenie z 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cenach,
  • z 26 marca 2013 r. pod poz. 397 — znalazło się obwieszczenie z 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o zgromadzeniach,
  • z 4 kwietnia 2013 r. pod poz. 427 — wydrukowano obwieszczenie z 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych.