Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r. poz. 363).

Rozporządzenie określa:

  • sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • warunki używania przez podatników kas rejestrujących,
  • termin zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru ewidencyjnego,
  • rodzaje dokumentów, które są prowadzone lub składane w związku z używaniem kasy oraz wzory tych dokumentów,
  • warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla ewidencjonowania oraz warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące taki serwis,
  • terminy i zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących.

Rozporządzenie wprowadza także szereg przepisów przejściowych, z których m.in. wynika, że:

  • do 30 września 2013 r. podatnicy mogą prowadzić ewidencję oraz zapewnić spełnienie warunków używania kas rejestrujących na podstawie przepisów obowiązujących na dzień 31 marca 2013 r.,
  • identyfikatory wydane przed 1 kwietnia 2013 r. zachowują ważność przez rok od daty ich wydania, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r.

Ponadto, podatnicy stosujący kasy rejestrujące nabyte w okresie ważności poprzednich decyzji i potwierdzeń określonych w § 35 nowego rozporządzenia, mogą nadal je stosować do prowadzenia ewidencji po upływie tego okresu ważności pod warunkiem, że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.