Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w krótkim odstępie czasu obniżyła stopy procentowe mające wpływ na wysokość stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Od dnia 7 marca 2013 r.:

  • stawka podstawowa: 11,50%
  • stawka obniżona: 8,63%

Od dnia 9 maja 2013 r.:

  • stawka podstawowa: 11,00%
  • stawka obniżona: 8,25%

Od dnia 6 czerwca 2013 r.:

  • stawka podstawowa: 10,50%
  • stawka obniżona: 7,88%