Ogłoszono teksty jednolite trzech ustaw samorządowych.

11 marca 2013 r. Marszałek Sejmu RP wydał obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego trzech ważnych ustaw samorządowych (opublikowane w Dz.U. z 23 maja 2013 r.), tj. o samorządzie:

  • gminnym — poz. 594,
  • powiatowym — poz. 595,
  • województwa — poz. 596.