5 czerwca 2013 r. weszła w życie Ustawa z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 3 czerwca 2013 r. poz. 618).

Uprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej są m.in. pracownicy ochrony muzeów oraz innych obiektów, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej (jako podmioty wymienione w Ustawie z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zm.). Natomiast uprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego są także członkowie służby porządkowej, o których mowa w Ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 27 maja 2013 r. poz. 611).