Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ponownie obniżyła stopy procentowe mające wpływ na wysokość stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawki obowiązujące od dnia:

  • 9 maja 2013 r. — stawka podstawowa: 11% — stawka obniżona: 8,25%
  • 6 czerwca 2013 r. — stawka podstawowa: 10,5% — stawka obniżona: 7,88%
  • 4 lipca 2013 r. — stawka podstawowa: 10% — stawka obniżona: 7,5%