W Dz.U. z 19 sierpnia 2013 r. pod poz. 938 opublikowano Ustawę z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Z dodanego do Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych art. 86a wynika, że przepisów dotyczących limitu wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto (więcej niż 50% i nie więcej niż 55%) nie stosuje się w 2013 r. To samo dotyczy limitu kwoty wydatków budżetu państwa na zadania publiczne określonego w art. 112a ustawy o finansach publicznych.

Przepisy te obowiązują od 19 sierpnia 2013 r.