W Dz.U. z 19 września 2013 r. pod poz. 1101 opublikowano Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

Rozporządzenie dotyczy formularzy: ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS DRA, ZUS ZSWA, a także informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej oraz informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej (obie te informacje zastąpią formularz ZUS RMUA).

Część z tych formularzy można składać na starych drukach do wyczerpania zapasów, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r. Dotyczy to formularzy: ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS DRA, ZUS RMUA, ZUS ZSWA.

Rozporządzenie zmieniające weszło w życie 1 listopada 2013 r.