W Dz.U. z 11 września 2013 r. pod poz. 1054 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie określa m.in. nowe wzory formularzy:

  • oświadczeń: PIT-2, PIT-2A, PIT-3 oraz PIT-12;
  • deklaracji: PIT-4R oraz PIT-8AR;
  • informacji podatkowych: PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

Nowe wzory formularzy podatkowych stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2013 r. Przy czym, urzędy skarbowe uznają za prawidłowe zastosowanie starych wzorów formularzy, jeśli zostały złożone przed 26 września 2013 r., tj. dniem wejścia w życie rozporządzenia.