W Dz.U. z 13 września 2013 r. pod poz. 1074 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1680 zł.