W Dz.U. z 8 listopada 2013 r. pod poz. 1303 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Instytucję kultury jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy przede wszystkim informacja o zmianie formularza zeznania PIT-40 (rozliczenia podatku dochodowego pracownika, którego dokonuje płatnik na zasadach określonych w art. 37 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Poza formularzem PIT-40 ogłoszono też nowe wzory zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, a także załączników: PIT-B, PIT-D, PIT-M, PIT-O, PIT-Z i PIT-ZG.

Rozporządzenie weszło w życie 23 listopada 2013 r., jednak wzory tych formularzy stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2013 r. Może się też zdarzyć, że przed 23 listopada 2013 r. zeznanie złożono na dotychczasowym formularzu. W takiej sytuacji urząd skarbowy uzna, że zeznanie złożono prawidłowo. Nie trzeba będzie składać go ponownie na nowym formularzu.