W Dz.U. z 25 listopada 2013 r. pod poz. 1373 opublikowano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzoną w Kijowie 18 maja 2012 r.

Umowa weszła w życie 1 stycznia 2014 r.