W Dz.U. z 2011 r. nr 102, poz. 585 (ost. zm. Dz.U. z 24 grudnia 2012 r. poz. 1456) opublikowano Ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja m.in. zmienia w definicję samochodu osobowego.

Pierwotnie, zmiana miała wejść w życie od 1 stycznia 2013 r., jednak termin ten przesunięto na 1 stycznia 2014 r.

Więcej o nowej definicji samochodu osobowego w artykule „Samochód osobowy w podatku dochodowym instytucji kultury od 1 stycznia 2014 r.”