Po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnego, które odbyło się w dniach 7–8 stycznia br., stopy procentowe pozostawiono na dotychczasowym poziomie.

W wydanym komunikacie Rada oceniła, że w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie co najmniej do końca pierwszego półrocza 2014 r.

Przypomnijmy, że stopa referencyjna wynosi 2,5%, natomiast stopa lombardowa, istotna dla wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, wynosi 4%.