W Dz.U. z 20 grudnia 2013 r. pod poz. 1602 opublikowano umowę między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisaną w Andorra la Vella 15 czerwca 2012 r.

Umowa weszła w życie 18 grudnia 2013 r.