W Dz.U. z 3 lutego 2014 r. pod poz. 162 opublikowano Ustawę budżetową na 2014 r. z 24 stycznia 2014 r.

Ustawa określa m.in. wydatki budżetu państwa na 2014 r. przeznaczone na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (wg załącznika nr 2 do ustawy budżetowej plan na 2014 r. wynosi 1 788 300 zł). Ustalono również plany finansowe m.in. dla Funduszu Promocji Twórczości oraz Funduszu Promocji Kultury (załącznik nr 13, tabela 3 i 4 do ustawy budżetowej).