W ostatnich tygodniach opublikowano szereg Obwieszczeń Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu kilku ustaw.

W Dz.U. z 23 stycznia 2014 r. pod poz. 121 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks cywilny.

Jeden z najważniejszych i fundamentalnych aktów prawnych, jakim jest Kodeks cywilny, po wielu latach doczekał się tekstu jednolitego.
Od 1964 r. nie było formalnego tekstu jednolitego, co często utrudniało stosowanie ustawy.

Natomiast w Dz.U. z 21 stycznia 2014 r. pod poz. 101 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks postępowania cywilnego.

W tym samym Dz.U. z 4 lutego 2014 r. pod poz. 164 opublikowano także Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o notariacie, a pod poz. 167 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 14 lutego 1991 r. o związkach zawodowych.
Po wielu nowelizacjach tekstu jednolitego doczekała się także Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zostało opublikowane w Dz.U. z 3 lutego 2014 r. pod poz. 159.