Opublikowano teksty jednolite czterech aktów prawnych istotnych dla instytucji kultury.

W Dz.U.:

  • z 18 lutego 2014 r. pod poz. 217 opublikowano Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym,
  • z 24 lutego 2014 r. pod poz. 232 opublikowano Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  • z 26 lutego 2014 r. pod poz. 241 opublikowano Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  • z 3 marca 2014 r. pod poz. 262 opublikowano Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.