W Dz.U. z 24 lutego 2014 r. pod poz. 231 opublikowano Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Dzień wyborów wyznaczono na niedzielę 25 maja 2014 r.

Rozporządzenie określa także kalendarz wyborczy związany z tymi wyborami. Wśród zadań w tym zakresie do 4 maja 2014 r. wyznaczono termin na:

  • powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
  • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego,
  • zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
  • sporządzenie spisów wyborców przez gminy.

Informacja ta jest istotna dla instytucji kultury, w których często mieszczą się siedziby komisji wyborczych.

Postanowienie obowiązuje od 24 lutego 2014 r.