W Dz.U. z 25 marca 2014 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych.

Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinny odpowiadać takie skrzynki. Dotyczą one:

  • wymiarów skrzynek,
  • konstrukcji i materiałów, z których skrzynki nadawcze mają być wykonane,
  • informacji na skrzynkach umożliwiających identyfikację operatora pocztowego,
  • koloru skrzynek.

Rozporządzenie weszło w życie 9 kwietnia 2014 r.