Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie dotacji na renowację zabytków.

W Dz.U. z 27 marca 2014 r. pod poz. 399 opublikowano Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.