W Dz.U. z 17 kwietnia 2014 r. pod poz. 498 opublikowano Ustawę z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Reguluje ona prowadzenie zbiórek publicznych przez uprawnione do tego organizacje. Są to przepisy ważne dla instytucji kultury, bo zbiórki takie są organizowane także m.in. w ich pomieszczeniach i budynkach.

Ustawa wejdzie w życie 18 lipca 2014 r.