Opublikowano przepisy wykonawcze do Ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).

Nowe przepisy zawierają Rozporządzenia Ministra Finansów:

  • z 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia (Dz.U. z 20 maja 2014 r. poz. 645) — obowiązuje od 21 maja 2014 r.,
  • z 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 20 maja 2014 r. poz. 650) — obowiązuje od 21 maja 2014 r.,
  • z 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości (Dz.U. z 20 maja 2014 r. poz. 653) — obowiązuje od 21 maja 2014 r.,
  • z 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego (Dz.U. z 20 maja 2014 r. poz. 654) — obowiązuje od 21 maja 2014 r.,
  • z 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 20 maja 2014 r. poz. 655) — obowiązuje od 21 maja 2014 r.,
  • z 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz.U. z 20 maja 2014 r. poz. 656) — obowiązuje od 21 maja 2014 r.,
  • z 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych (Dz.U. z 22 maja 2014 r. poz. 668) — obowiązuje od 22 maja 2014 r.