W Dz.U. z 20 maja 2014 r. pod poz. 647 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 6 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2015 r.

Opłaty wnoszone na poczet 2015 r. mogą być przyjmowane w 2014 r. według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie weszło w życie 4 czerwca 2014 r.