Opublikowano kolejne rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Rady Ministrów, dotyczące cudzoziemców.

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz.U. z 9 maja 2014 r. poz. 589) — weszło w życie 10 maja 2014 r.,
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 maja 2014 r. (Dz.U. z 9 maja 2014 r. poz. 592 i poz. 593) w sprawie wiz dla cudzoziemców oraz w sprawie przedłużania wiz dla cudzoziemców — obydwa weszły w życie 10 maja 2014 r.,
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 maja 2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru sędziego penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców (Dz.U. z 12 maja 2014 r. poz. 597) — weszło w życie 13 maja 2014 r.

Dodatkowo w Dz.U. z 23 maja 2014 r. pod poz. 676 i 677 oraz z 26 maja 2014 r. pod poz. 681 opublikowano trzy rozporządzenia Rady Ministrów określające minimalną wysokość środków, które powinien posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący naukę, studia oraz badania naukowe na terytorium Polski.