Ratyfikowano zmianę Konwencji dotyczącej m.in. unikania podwójnego opodatkowania.

W Dz.U. z 8 maja 2014 r. poz. 582 opublikowano Ustawę z 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji z Seulu z 21 czerwca 1991 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanego w Seulu 22 października 2013 r.

Ustawa weszła w życie 23 maja 2014 r.