W Dz.U. z 14 maja 2014 r. pod poz. 610 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Zmiany dotyczą długości cyklu kształcenia w dwóch typach szkół artystycznych, tj.:

  • szkołach baletowych obejmujących szkoły sztuki tańca — po zmianie będą to szkoły o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie tancerz; poprzednio były to szkoły o dziewięcioletnim lub sześcioletnim cyklu kształcenia, w zależności od wieku ucznia,
  • szkołach sztuki cyrkowej, tj. po zmianie: szkołach o trzyletnim cyklu kształcenia, dających wykształcenie w zawodzie aktor cyrkowy; poprzedni cykl kształcenia to 4 lata.

Rozporządzenie przewiduje też przepisy przejściowe. Wynika z nich, że:

  • w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach sztuki cyrkowej zamiast klasy pierwszej czteroletniego cyklu kształcenia uruchomiona zostanie klasa pierwsza, a w następnych latach sukcesywnie dalsze klasy trzyletniego cyklu kształcenia,
  • uczniowie szkół sztuki cyrkowej realizujący kształcenie w cyklu czteroletnim kończą naukę w tych szkołach na zasadach obowiązujących przed 1 września 2014 r.,
  • szkoły sztuki cyrkowej dostosują statuty szkół do wymogów wynikających z rozporządzenia w terminie 6 miesięcy, licząc od 1 września 2014 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2014 r.