W Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. opublikowano 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej regulujące dofinansowanie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych oraz zakładowego funduszu rehabilitacji takich osób.

Rozporządzenia:

  • z 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (poz. 820),
  • z 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (poz. 824).

Zasadniczą zmianą jest przedłużenie okresu obowiązywania tych rozporządzeń do 30 czerwca 2021 r.