W Dz.U. z 20 czerwca 2014 r. pod poz. 809 opublikowano Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 maja 2014 r.

Jest to obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.