W Dz.U. z 16 czerwca 2014 r. pod poz. 785 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 maja 2014 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Rozporządzenie określa ramowe plany nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych:

 • szkoły muzycznej I stopnia,
 • ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • szkoły muzycznej II stopnia,
 • ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
 • liceum plastycznego,
 • ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • szkoły sztuki tańca,
 • szkoły sztuki cyrkowej,
 • policealnej szkoły muzycznej,
 • policealnej szkoły plastycznej,
 • pomaturalnej szkoły bibliotekarskiej i animatorów kultury kształcącej w zawodzie bibliotekarza w 2-letnim cyklu kształcenia,
 • ogniska artystycznego.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2014 r.