W Dz.U. z 1 lipca 2014 r. pod poz. 877 opublikowano Ustawę z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z nowelizacją, czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Poprzednio czas ten nie mógł przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Uchylono też przepis, zgodnie z którym norma czasu 7 i 35 godzin mogła dotyczyć tylko sytuacji, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wydał zaświadczenie o celowości skróconej normy czasu pracy. Koszty tych badań pokrywał pracodawca. Po zmianie ujednolicono więc czas pracy osób niepełnosprawnych.

Ustawa weszła w życie 16 lipca 2014 r.