W Dz.U. z 30 czerwca 2014 r. opublikowano 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki dotyczące uprawnień i egzaminów przewodników, pilotów wycieczek oraz
przewodników górskich.

Rozporządzenia:

  • z 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (poz. 862),
  • z 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (poz. 868),
  • z 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (poz. 869).

Rozporządzenia weszły w życie 1 lipca 2014 r.