W Dz.U. z 6 sierpnia 2014 r. pod poz. 1039 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Rozporządzenie to określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, objętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, w publicznych szkołach artystycznych.

Symbole cyfrowe zawodów objętych rozporządzeniem

  • aktor cyrkowy — 343502
  • aktor scen muzycznych — 343601
  • animator kultury — 343901
  • bibliotekarz — 343301
  • muzyk — 343602
  • plastyk — 343204
  • tancerz — 343701

Rozporządzenie weszło w życie 21 sierpnia 2014 r. i zastąpiło Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 15, poz. 70).