Opublikowano Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP:

  • z 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 9 września 2014 r. poz. 1202),
  • z 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 10 września 2014 r. poz. 1204).