Na posiedzeniu 7 i 8 października 2014 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych.

W konsekwencji obniżono stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę ustalana jest jako suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2% — i nie może być niższa niż 8%.

Decyzją RPP od 9 października 2014 r. stopa kredytu lombardowego w skali rocznej wynosi 3%. W związku z tym stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% (3 × 200% + 2), a stawka obniżona 6% (8 × 75%).