Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1750 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r., Dz.U. z 15 września 2014 r. poz. 1220).

Od wysokości płacy minimalnej zależą kwoty niektórych należności i świadczeń pracowniczych.

Tabela. Należności i świadczenia pracownicze, do których stosuje się, jako kryterium ustalania, minimalne wynagrodzenie za pracę