W Dz.U. z 16 października 2014 r. pod poz. 1404 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych.

Utworzono kilkanaście nowych sądów rejonowych na obszarze 25 sądów okręgowych. Natomiast w Dz.U. z 16 października 2014 r. pod poz. 1407 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych.

Obydwa rozporządzenia wejdą w życie 1 stycznia 2015 r.