Opublikowano nowe wzory formularzy podatkowych PIT, tj. deklaracji, informacji oświadczeń oraz zeznań podatkowych.

Wzory te określono w Rozporządzeniach Ministra Finansów:

  • z 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 24 listopada 2014 r. poz. 1634); rozporządzenie określa wzory formularzy m.in. PIT-2, PIT-12, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R;
  • z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 28 listopada 2014 r. poz. 1674); rozporządzenie określa m.in. wzory zeznań PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 oraz przypisanych im załączników.

Rozporządzenia weszły w życie 1 stycznia 2015 r., ale część z nich ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że od 1 grudnia 2014 r. obowiązuje też Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 listopada 2014 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 28 listopada 2014 r. poz. 1666). Dotyczy ono zgłoszeń: NIP-2, NIP-7, NIP-8 oraz ZAP-3.