W Dz.U. z 31 grudnia 2014 r. pod poz. 1991 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

Zmiana polega na przesunięciu wejścia w życie zmienianego rozporządzenia z 1 stycznia na 1 marca 2015 r.

Zmieniane rozporządzenie ustala m.in. opłatę za udostępnienie danych:

  • jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL — opłata wynosi 31 zł,
  • z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji — opłata wynosi 0,30 zł od jednej weryfikacji.

Taką samą zmianę wprowadzono też w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (opublikowane w Dz.U. z 31 grudnia 2014 r. poz. 1984), a także w wielu innych rozporządzeniach dotyczących danych z Rejestru Dowodów Osobistych, rejestru PESEL oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.