W Dz.U. z 23 grudnia 2014 r. pod poz. 1863 opublikowano Ustawę z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z tej ustawy. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Dotyczy to m.in. korzystania z działalności realizowanej przez instytucje kultury.

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.