W Dz.U. z 23 grudnia 2014 r. pod poz. 1865 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Ogłoszono nowe wzory formularzy m.in. zeznania CIT-8 i załącznika CIT-8O, które stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2015 r.

Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po 31 grudnia 2014 r., do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym mogą stosować nowe wzory formularzy CIT.
Nie dotyczy to formularzy złożonych przed 1 stycznia 2015 r., tj. przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.