W Dz.U. z 28 stycznia 2015 r. pod poz. 145 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w sierpniu 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi.

Gminami poszkodowanymi w województwie małopolskim są: Jodłownik, Mszana Dolna, Pcim, Wiśniowa. Na terenie tych gmin stosuje się rozwiązania określone w art. 5, art. 10–11, art. 13, art. 17–19, art. 25, art. 34 i art. 39 Ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. nr 234, poz. 2385 ze zm.). W rozporządzeniu określono też terminy, w których stosuje się rozwiązania zawarte w tych przepisach.

Rozporządzenie weszło w życie 29 stycznia 2015 r.