Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

  • o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 13 kwietnia 2015 r. poz. 513),
  • o kontroli skarbowej (Dz.U. z 21 kwietnia 2015 r. poz. 553),
  • o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 27 kwietnia 2015 r. poz. 573),
  • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 29 kwietnia 2015 r. poz. 581),
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 29 kwietnia 2015 r. poz. 583),
  • o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 29 kwietnia 2015 r. poz. 584),
  • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 6 maja 2015 r. poz. 613),
  • o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 7 maja 2015 r. poz. 626).

Ponadto w Dz.U. z 27 kwietnia 2015 r. pod poz. 574 opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 kwietnia 2015 r.